Patientavgifter 

 

Läkarbesök, vuxen 18-84 år 200 kr
Läkarbesök 85 år eller äldre 0 kr
Läkarbesök barn (under 18 år) 0 kr
Sköterskebesök, vuxen 100 kr
Sköterskebesök, barn (under 18 år) 0 kr
Hembesök läkare  300 kr
Hembesök läkare 85 år eller äldre 0 kr
Uteblivet läkarbesök vuxna och barn (även om du har frikort) 200 kr
Hembesök distriktssköterska 100 kr
Besök hos psykolog

100 kr

Intyg för inställd resa

 313 kr

Intyg till försäkringsbolag

313 kr per påbörjad kvart

Intyg angående livsmedelshantering

313 kr per påbörjad kvart

Förstadagsintyg

313 kr

 

 

 

 

 

 

Vi har för närvarande högt tryck i vår telefon. Vi ber er att använda e-tjänsten 1177.se om det är möjligt.  


Önskemål om receptförnyelse hanteras inom 5 dagar.


Glöm inte att förstahandspreparat vid värk, allergi och hosta kan köpas receptfritt på apoteket.