Patientavgifter 2017

Läkarbesök, vuxen 18-84 år 200 kr
Läkarbesök 85 år eller äldre 0 kr
Läkarbesök barn (under 18 år) 0 kr
Sköterskebesök, vuxen 100 kr
Sköterskebesök, barn (under 18 år) 0 kr
Hembesök läkare  300 kr
Hembesök läkare 85 år eller äldre 0 kr
Uteblivet läkarbesök vuxna och barn (även om du har frikort) 200 kr
Hembesök distriktssköterska 100 kr
Besök hos psykolog

100 kr

Intyg för inställd resa

 313 kr

Intyg till försäkringsbolag

313 kr per påbörjad kvart

Intyg angående livsmedelshantering

313 kr per påbörjad kvart

Förstadagsintyg

313 kr

 

 

 

 

 

 

Öppen mottagning till distriktssköterskorna mån-fre 8.00-9.30.

 

Vi erbjuder e-tjänster via 1177.se