Var beredd att visa legitimation vid varje besök.

 

Högkostnadsskydd innebär att du, under ett år, inte behöver betala mer än ett visst belopp i avgifter till landstingets mottagningar och privata mottagningar som ersätts av landstinget. Inbetalda avgifter registreras på ett högkostnadskort. Högkostnadskort/frikort gäller inte när du blir inlagd på sjukhus, vid avgift för uteblivet besök, intyg, vaccination, hälsoundersökningar m m.

Om du når upp till högkostnadsbelopp inom ett år får du ett frikort. Det gäller tolv månader från datum för första registrerade besöket. Frikortet är numer elektroniskt och kan fås i pappersform vid begäran.

 

Om du betalar på kredit - Betalningsvilkor 30 dagar. Betalningspåminnelse- och inkassoavgift på 60 respektive 180 kr tas ut för obetalda patientavgifter.

 

Återbud - lämnas senast 24 timmar före bokad tid, annars får du betala patientavgift, detta gäller även barn och ungdomar under 18 år eller om du har frikort.

Du kan lämna återbud på tfn-nr: 08-616 61 30 dygnet runt eller via 1177/Mina vårdkontakter: www.minavardkontakter.se.

 

Får du vänta mer än 30 minuter efter uppgjord tid i samband med ett tidsbeställt besök har du rätt att få tillbaka patientavgiften om du begär det i samband med besöket. Det gäller inte vid besök på akut-/jourmottagningar. Stämpeln i högkostnadsskyddet får du behålla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

   

 

            

 

                                              

 

                 

 

                                       

 

 

Observera att avsteg från läkarnas grundschema kan förekomma. Kortare frånvaro för t.ex. studier, semester, sjukdom samt vård av barn rapporteras inte via denna hemsida emedan längre ledigheter så som tjänst- och föräldraledighet framgår.


Vi erbjuder e-tjänster via 1177.se

 

 

Öppen mottagning till distriktssköterskorna mån-fre 08.00-09.30.

Glöm inte att förstahandspreparat vid värk, allergi och hosta kan köpas receptfritt på apoteket.