Miljöpolicy

 

SöderDoktorn är en husläkarmottagning med basal hemsjukvård som värnar om god kvalitet för våra patienter. I detta ingår ett aktivt miljöarbete.

 

  • SöderDoktorn strävar efter att göra sin personal medveten om miljöfrågor genom utbildning och samverkan med omgivande samhälle för att stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.

  

  • SöderDoktorn skall genom ett systematiskt miljöarbete bidra till att förebygga och minska den samlade miljöbelastningen. För att lyckas med detta kommer vi att optimera läkemedelsförskrivningen, minska både den allmänna resursförbrukningen och energianvändningen. SöderDoktorn skall ha ett certifierat miljöledningssystem.


  • Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl administrationen som själva verksamheten skall präglas av miljömedvetenhet.


  • SöderDoktorns miljöarbete skall fortlöpande förbättras genom fastställande av övergripande och detaljerade miljömål samt utvärderas genom regelbunden uppföljning.


  • SöderDoktorn följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som SöderDoktorn berörs av.

Vi har för närvarande högt tryck i vår telefon. Vi ber er att använda e-tjänsten 1177.se om det är möjligt.  


Önskemål om receptförnyelse hanteras inom 5 dagar.


Glöm inte att förstahandspreparat vid värk, allergi och hosta kan köpas receptfritt på apoteket.