Miljöpolicy

 

SöderDoktorn är en husläkarmottagning med basal hemsjukvård som värnar om god kvalitet för våra patienter. I detta ingår ett aktivt miljöarbete.

 

  • SöderDoktorn strävar efter att göra sin personal medveten om miljöfrågor genom utbildning och samverkan med omgivande samhälle för att stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.

  

  • SöderDoktorn skall genom ett systematiskt miljöarbete bidra till att förebygga och minska den samlade miljöbelastningen. För att lyckas med detta kommer vi att optimera läkemedelsförskrivningen, minska både den allmänna resursförbrukningen och energianvändningen. SöderDoktorn skall ha ett certifierat miljöledningssystem.


  • Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl administrationen som själva verksamheten skall präglas av miljömedvetenhet.


  • SöderDoktorns miljöarbete skall fortlöpande förbättras genom fastställande av övergripande och detaljerade miljömål samt utvärderas genom regelbunden uppföljning.


  • SöderDoktorn följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som SöderDoktorn berörs av.

VACCINATION MOT COVID-19


I första hand hänvisar vi till 1177 för frågor eller funderingar kring vaccination mot covid-19.


Se 1177.se för mer information.


  

KONTAKTA OSS


För rådgivning och tidsbokning kan du ringa till vår telefonrådgivning 08-123 532 00, på din läkares telefontid eller skicka ett meddelande på 1177.

 

PROVTAGNING AV COVID-19


Provtagning av Covid-19 görs via 1177.se och appen Alltid Öppet.

Saknar du de tekniska möjligheterna är du välkommen att ringa till oss.

 


 

RECEPTFÖRNYELSE


Önskemål om receptförnyelse hanteras inom 5 dagar.

Vi hänvisar till 1177.se om möjligt.