Miljöpolicy

 

  • SöderDoktorn är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004.

 

  • SöderDoktorn strävar efter att göra sin personal medveten om miljöfrågor genom utbildning och samverkan med omgivande samhälle för att stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.
  • SöderDoktorn skall genom ett systematiskt miljöarbete bidra till att förebygga och minska den samlade miljöbelastningen. För att lyckas med detta kommer vi att optimera läkemedelsförskrivningen , minska både den allmänna resursförbrukningen och energianvändningen.
  • Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl administrationen som själva verksamheten skall präglas av miljömedvetenhet.
  • SöderDoktorns miljöarbete skall fortlöpande förbättras genom fastställande av övergripande och detaljerade miljömål samt utvärderas genom regelbunden uppföljning.
  • SöderDoktorn följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som SöderDoktorn berörs av.

Öppen mottagning till distriktssköterskorna mån-fre 8.00-9.30.

 

Vi erbjuder e-tjänster via 1177.se