Distriktssköterska öppen mottagning: mån-fre 8.00-9.30


Äldremottagning: Den vänder sig till dig som är 75 år eller äldre för att få hjälp och rådgivning via telefon av distriktssköterska alla vardagar. Tfn: 08-616 61 64 kl.11.00-12.00 

Ändrad telefontid! Fr.o.m 2 oktober 2017 har äldremottagningen endast telefontid mellan kl. 11.00 - 12.00 

 


Astma - KOL mottagning: Vi utreder, behandlar och hjälper dig att få kontroll över din sjukdom. Prata med din läkare för remiss. Tfn: 08-616 61 43 kl. 16.00 - 16.30 mån och ons. Vi erbjuder även tobaksavvänjning.Diabetesmottagning: Mottagningen vänder sig till dig som har fått diabetesdiagnos. diabetessjuksköterskan informerar om levnadsvanor och egenvård, lär dig mera om sjukdomen, lämnar ut blodsockermätare och förskriver hjälpmedel. I samarbete med läkare hjälper vi dig med medicinjustering. Tfn: 08- 616 61 42 kl. 16.00 - 16:30 mån och tis.

Öppen mottagning till distriktssköterskorna mån-fre 8.00-9.30.

 

Vi erbjuder e-tjänster via 1177.se